Zbiory metadanych

egib_budynki - Ewidencja gruntów i budynków miasta Rybnik (seria zbiorów danych - wszystkie obręby)

egib_dzialki - Ewidencja gruntów i budynków miasta Rybnik (seria zbiorów danych - wszystkie obręby)

egib_obreby - Ewidencja gruntów i budynków miasta Rybnik (seria zbiorów danych - wszystkie obręby)

egib_uzytki - Ewidencja gruntów i budynków miasta Rybnik (seria zbiorów danych - wszystkie obręby)

emuia_punkty_adresowe PL.ZIPIN.4807 - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, Miasta Rybnika (247301)

emuia_ulice - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, Miasta Rybnika (247301)

mpzp_liniePL.ZIPPZP.2860 - Zbiór danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Rybnika w formie wektorowej i rastrowej

mpzp_przezn_dodatkowe - Zbiór danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Rybnika w formie wektorowej i rastrowej

mpzp_przeznaczenia - Zbiór danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Rybnika w formie wektorowej i rastrowej

mpzp_punkty - Zbiór danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Rybnika w formie wektorowej i rastrowej

mpzp_raster_test - Zbiór danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Rybnika w formie wektorowej i rastrowej

mpzp_sprawy - Zbiór danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Rybnika w formie wektorowej i rastrowej

WMS - Usługa przeglądania zbiorów danych przestrzennych Miasta Rybnika

WFS - Usługa pobierania zbiorów danych przestrzennych Miasta Rybnika