o RSIP

Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP) to projekt tworzony i rozwijany przez zespół specjalistów pracujących w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta.


Budowa systemu rozpoczęła się już w 2005 roku. Był to jeden z pierwszych systemów informacji przestrzennej w kraju. Od początku wykraczał poza schematy, ponieważ nie ograniczał się jedynie do prezentacji danych mapowych ale zaczął integrować również zupełnie inne, rozproszone dotąd informacje przetwarzane przez wydziały urzędu Miasta oraz inne jednostki miejskie. Dzięki temu możliwa stała się ich kompleksowa i wielowymiarowa analiza a to z kolei mogło stać się podstawą do planowania działań związanych z administrowaniem miastem. RSIP szybko zdobył uznanie na szczeblu krajowym i europejskim, co potwierdza np. I miejsce w konkursie „Przyjazny urząd administracji samorządowej” w 2006 roku, Certyfikat Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego EPSA w 2009 i I miejsce w konkursie Panteon Administracji Polskiej w 2011 roku.


Dostępny dla Państwa Geoportal, zawiera jedynie niewielki wycinek danych jakimi dysponuje RSIP. Prezentowane tu dane ogólnodostępne, pozwolą Państwu np. sprawdzić m.in. gdzie znajduje się działka, czy ma dostęp do sieci kanalizacyjnej bądź sieci gazowej, czy na działce można wybudować dom jednorodzinny czy też jest to teren leśny, czy do działki jest dojazd do drogi publicznej albo czy w pobliżu jest główna droga wyjazdowa z miasta. RSIP posiada 6 gotowych, interaktywnych kompozycji mapowych z których można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej. Każda z map zawiera inny zestaw danych. Podczas pracy na mapach można korzystać z różnych narzędzi m.in.:


Narzędzia te dają możliwość analizy danych znajdujących się na mapach i mogą być pomocne zarówno podczas podejmowania decyzji inwestorskich, jak i przy lepszym poznawaniu naszego miasta.


Zeletą RSIP-u jest również jego aktualność - dane znajdujące się w systemie są aktualizowane codziennie z systemów źródłowych.