zmiany Zarządzenia nr 477/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie prowadzenia rybnickiej infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej

wzór wniosku o nadanie uprawnień do RSIP


pierwotna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 477/2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie prowadzenia rybnickiej infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej


Lista grup uprawnień RSIP

 1. RSIP_Ogólnodostępne
 2. Administrator lokalny SM
 3. Administrator lokalny RSK
 4. Administrator lokalny ZGM
 5. Administrator lokalny ZZM
 6. Dane lokalizacji pojazdów SM - odczyt
 7. Dane lokalizacji pojazdów RSK - odczyt
 8. Dane lokalizacji pojazdów ZZM - odczyt
 9. Działki geodezyjne z danymi osobowymi właścicieli (dysponent G, źródło GPUE) odczyt - bez danych osobowych
 10. Działki geodezyjne z danymi osobowymi właścicieli (dysponent G, źródło GPUE) odczyt
 11. Dane robocze RSK - odczyt
 12. Dane robocze RSK - odczyt i edycja
 13. Dane Wydziału Dróg i RSK - odczyt
 14. Dane Wydziału Dróg i RSK - odczyt i edycja
 15. Dane Wydziału Dróg i RSK - odczyt
 16. Dane Wydziału Dróg i RSK - odczyt i edycja
 17. Dane dotyczące tras rowerowych - odczyt i edycja
 18. Dane dotyczące stacji roweru miejskiego - odczyt i edycja
 19. Dane robocze ZZM - odczyt
 20. Dane robocze ZZM - odczyt i edycja
 21. Dane ZZM dla UM (M) odczyt
 22. Dane ZZM dla UM (M) odczyt i edycja
przejdź na stonę głowną