Mapa

Ta witryna używa plików cookie (szczegóły)

Nocne dyżury aptek i godziny otwarcia
Sprawdź która apteka ma dzisiaj dyżur...
(patrz: Legenda, grupa Informator miejski/Zdrowie, warstwa Apteki).


Zgłoszenia internautów
Zauważyłeś problem na mieście - zgłoś go w RSIP-ie
(patrz: menu Narzędzia, pozycja Zgłoszenia internautów).


Uzbrojenie terenu na RSIP-ie 
(patrz: Legenda, grupa Topografia, warstwy Uzbrojenie).


Mapa akustyczna na RSIP-ie 
(patrz: Legenda, grupa Mapy tematyczne, warstwy Mapa akustyczna).


Wersja na telefony komórkowe: http://www.rsip.rybnik.eu/mobile

Nagrody, wyróżnienia, konferencje (szczegóły).


Informacje uzyskane na stronach RSIP są publikowane jedynie w celach poglądowo-informacyjnych na użytek własny, nie mają wartości dokumentu, nie mogą stanowić podstawy do podejmowania i prowadzenia czynności administracyjnych, nie mogą być podstawą decyzji gospodarczych lub prawnych (patrz także: szczegóły dotyczące udostepniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
Wszelkie wypisy / wyrysy muszą być wykonane i poświadczone przez właściwe organy urzędowe, np. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydział Architektury.
Użytkownik nie może powielać tych informacji, kopiować, udostępniać stronom trzecim oraz redystrybuować w celach komercyjnych.