NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I KONFERENCJE
Rybnickiego Systemu Infromacji Przestrzennej

 

Od czasu powstania RSIP-u wiele instytucji i jednostek wyraża zainteresowanie naszym systemem. Chcą dowiedzieć się więcej o zastosowanej technologii, zakresie danych i możliwościach wykorzystania takiego systemu w ich własnych instytucjach. Wynikiem tego zainteresowania są częste zaproszenia na konferencje i prezentacje a także odwiedziny przedstawicieli z różnych miast kraju i zagranicy. RSIP zdobył uznanie na szczeblu krajowym i europejskim, czego dowodem są wyszczególnione poniżej nagrody, wyróżnienia i pokazy zorganizowane dla zainteresowanych z kraju i nie tylko:

14 grudnia 2011 r.
Konferencja podsumowująca projekt "Rybnicki System informacji Przestrzennej" w Urzędzie Miasta Rybnika.

Wśród zaproszonych gości byli Radni Miasta, kadra kierownicza urzędu, dyrektorzy instytucji i komendanci służb publicznych biorących udział w projekcie oraz przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i głównego wykonawcy.
⇒ http://www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,6238

23 listopada 2011 r.
I miejsce w konkursie Panteon Administracji Polskiej.

RSIP wygrał w kategorii gminy/miasta na prawach powiatu. Konkurs był organizowany przez firmę Geoland Consulting International pod patronatem Ministra Gospodarki.
⇒ http://www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,6211
⇒ http://www.geoland.pl/pap/index.html
⇒ http://www.geoland.pl/pap/laureaci2011.html
⇒ http://www.geoland.pl/dodatki/jakosc_xxxii/index.html
⇒ http://www.geoland.pl/dodatki/jakosc_xxxii/pap.html

14 października 2011 r.
Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych GIS MEETING (Kielce).
⇒ http://www.targikielce.pl/index.html?k=gis_meeting&s=index

07 października 2011 r.
Konferencja "Wdrażanie dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej" (Kino Rialto, Katowice).
⇒ http://www.e-slask.pl/pl/aktualnosc/1/1319457774/0/0

22 marca 2010 r.
Pokaz systemu dla delegacji z Wydziału Geodezji miasta Dorsten w Niemczech
(Urząd Miasta Rybnika).
⇒ http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,5214

2009 r.
Certyfikat Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego EPSA.
RSIP otrzymał certyfikat za najlepszą praktykę w kategorii „Doskonalenie jakości usług publicznych”.
⇒ http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,4821" target="blank"
⇒ http://www.epsa-projects.eu/index.php?title=The_Rybnik_spatial_informations_system_(RSIP)

2008 r.
Pokaz systemu dla delegacji z miasta Dorsten w Niemczech (Urząd Miasta Rybnika).

27-28 września 2007 r.
Ogólnopolska konferencja „Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem”
.
Spotkanie zorganizowali Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Miasta Rybnika. Wśród prelegentów byli przedstawiciele miast prezentujący swoje rozwiązania w dziedzinie GIS i eAdministracji oraz przedstawiciele instytucji z Finlandii: uczelni wyższej z Kokkoka w Finlandii i Związku Władz Lokalnych i Regionalnych Finlandii.
⇒ http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,3857
⇒ http://konferencjagis.silesia.org.pl

2007 r.
Konferencja Samorządów Terytorialnych w Jachrance.

2007 r.
Krajowa konferencja Autodesk.

26 lipca 2007 r.
Pokaz systemu dla delegacji z Syrii.

Wśród gości byli przedstawiciele ministerstw i administracji publicznej, którzy gościli w naszym kraju w celu zapoznania się z sukcesami i zagrożeniami projektów GIS wdrażanych w Polsce.
⇒ http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,3777

02 października 2006 r.
I miejsce w konkursie „Przyjazny urząd administracji samorządowej”. Organizatorem konkursu byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich .
⇒ http://www.rybnik.pl/index.php?id=440
⇒ http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/4166/Rozstrzygniecie_Konkursu_Ministra_SWiA_34Przyjazny_Urzad_Administracji_Samorzado.html?search=470898

2005-2006 r.
Pokazy systemu dla delegacji z różnych urzędów miast, np. z Pszczyny, Dąbrowy Górniczej, Gliwic.