Mapa

 

        W związku z przejściem producentów przeglądarek internetowych np. Google Chrome czy Firefox na nowe wersje protokołów TLS przy włączaniu systemu RSIP wykorzystującego protokół TLS w wersji 1.0 może pojawić się komunikat informujący o tym, że „Połączenie nie jest całkowicie bezpieczne.” Aby otworzyć mapę należy wybrać opcję Zaawansowane i otworzyć stronę portalu jako niezabezpieczoną. Obecnie nie ma możliwości zastosowania nowych protokołów TLS, mimo tego strona jest bezpieczna i jej otwarcie nie stanowi zagrożenia. Równocześnie informujemy, że trwają prace nad wdrożeniem nowego systemu RSIP, który będzie obsługiwany przez nowe wersje przeglądarek internetowych.

  

Ta witryna używa plików cookie (szczegóły).  

Regulaminu korzystania z modułu "Zgłoszenia Internautów" (otwórz)

Polityka prywatności - obowiązek informacyjny (otwórz)

 


Sieci uzbrojenia terenu
Sprawdź gdzie w pobliżu twojego domu sa sieci gazowe lub ciepłownicze
(patrz: narzędzie Mapy (wybierz mapę), kompozycja Sieci, grupa Sieci gazowe i ciepłownicze).Uzbrojenie terenu na RSIP-ie 
(patrz: Legenda, grupa Topografia, warstwy Uzbrojenie).


Mapa akustyczna na RSIP-ie 
(patrz: Legenda, grupa Mapy tematyczne, warstwy Mapa akustyczna).


Nagrody, wyróżnienia, konferencje (szczegóły).


Informacje uzyskane na stronach RSIP są publikowane jedynie w celach poglądowo-informacyjnych na użytek własny, nie mają wartości dokumentu, nie mogą stanowić podstawy do podejmowania i prowadzenia czynności administracyjnych, nie mogą być podstawą decyzji gospodarczych lub prawnych (patrz także: szczegóły dotyczące udostepniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
Wszelkie wypisy / wyrysy muszą być wykonane i poświadczone przez właściwe organy urzędowe, np. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, Wydział Architektury.
Użytkownik nie może powielać tych informacji, kopiować, udostępniać stronom trzecim oraz redystrybuować w celach komercyjnych.